ЈЗУ Универзитетска

Клиника за Ревматологија

Ревматологијата е една од најмладите гранки на интерната медицина, но последните декади доживува многу динамичен развој, пред се заради базичните медицински истражувања и сознанија, воведување на нови дијагностички методи и нови тераписки стратегии. Универзитетската Клиника со своите просторни, материјални и кадровски ресурси е екипирана да ги следи сите трендови во современата ревматологија.

Добредојдовте!

Сега можете да следите новости од областа на ревматологијата на нашата интернет страница.


Само кликнете на некој од темите прикажани доле и дознајте повеќе!

Напомена: при првиот избор ќе бидете поврзани со екстерна интернет страница, изберете - ПРОДОЛЖИ. Потоа изберете го потребниот линк повторно.

Ревматоиден артритис:


Лупус:


Системска склероза:


Гихт:


Остеоартритис (артрози):


Биолошки лекови:


Остатато:

Услуги

Универзитетската Клиника за ревматологија во Скопје овозможува голема палета на услуги со кои се грижиме за Вашето здравје!

ВТОР МАКЕДОНСКИ РЕВМАТОЛОШКИ КОГРЕС СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО


Езерски комплекс Метропол

Охрид, 02-05.10.2013г


Конгресна интернет страницаEULAR 2014


Од 11-14 Јуни, 2013 година во Париз, Франција ќе се одржи светскиот ревматолошки когрес организиран од EULAR.


Новости!

Мој термин

Учинок