ЈЗУ Универзитетска

Клиника за Ревматологија

Доколку на Клиниката доаѓате за хоспитализација (болнички престој) битно е со себе да понесете:


  1. Болнички (не специјалистички) упат од Вашиот матичен лекар,
  2. Здравствена легитимација (книшка),
  3. Паричен износ од 2000 денари (во зависност од вкупната цена на хоспитализацијата, одредена според DRG и ценовникот на ФЗОМ дел од средствата може да бидат вратени),
  4. Прибор за лична хигиена,
  5. Прибор за исхрана (лажица, вилушка, нож),
  6. Чаша.

Посетите на пациентите се дозволени:


од 13:30 до 14:30 часот

Амбулантските прегледи се закажуваат на телефонски број (од 12:00 до 13:00):


02/ 3147-201На Клиниката е забрането внесување на прехрамбени производи сем вода и сокови во своите оригинални пакувања.

Локација на амбулантите на Клиниката за ревматологија: